top of page

Urban Escape - T30

Drakenius Gardens är stolta över att arbeta med trädgårdsdelen i de kommande fastigheterna Urban Escape - T30.

Ett attraktivt helhetskoncept som är ett av de största och mest byggprojekten i Stockholm och hela landet.
 

Arkitekter
Ahrbom & Partner

Huvudentreprenad

Skanska Sverige - AMF

Urban Escape - T30

Mitt i centrala Stockholm är ett helt nytt stadsrum på väg att skapas – Urban Escape, 130 000 kvadratmeter kontor, bostäder, butiker, restauranger och hotell där människors behov står i centrum. Förhoppningen är att Urban Escape, ska bli en frizon för att fokusera och prestera, men lika mycket för att inspireras, koppla av och mötas. 

Nyurbanism är ett ord i tiden. Att låta våra mänskliga behov vara utgångspunkten är en tydlig trend inom stadsutveckling. Det handlar inte i första hand om stadens utseende, även om det också är viktigt, utan om hur den fungerar. Målsättningen är att skapa levande kvarter med en mix av människor och funktioner – miljöer där vi trivs oavsett varför vi är där.

Please reload

bottom of page